Cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010:

Sẽ thực hiện phân loại công chức hàng năm

TP - Cải cách hành chính trong bối cảnh hội nhập là một trong bốn lĩnh vực ưu tiên trong giai đoan 2006- 2010 được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về CCHC tại Việt Nam do Bộ Nội vụ và UNDP tổ chức trong 2 ngày 24-25/11 tại Hà Nội.

4 chủ đề, cũng là 4 lĩnh vực ưu tiên gồm: Cải cách hành chính (CCHC) trong bối cảnh Hội nhập; Hướng tới một Chính phủ phục vụ; Tính trách nhiệm, minh bạch và dân chủ trong phân cấp; Tính chuyên nghiệp, hiện đại của nền hành chính công.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TTK Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, ông Thang Văn Phúc và Quyền Trưởng đại diện UNDP thường trú tại Việt Nam, ông Subinay Nandy đồng chủ trì cuộc hội thảo này.

Ông Nandy cho rằng: “Nền kinh tế tăng trưởng và tiến trình hội nhập với thị trường khu vực và thế giới diễn ra nhanh chóng đang đặt  ra nhu cầu ngày càng tăng đối với  nền hành chính. Vì thế CCHC là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể  tranh thủ tối đa lợi ích của hội nhập quốc tế”.

TS. Nguyễn Minh Mẫn, Phó TTK Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho biết, việc đẩy mạnh cải cách công vụ tới đây hướng tới yêu cầu: Đề cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và chất lượng dịch vụ công; Đề cao kỷ luật, kỷ cương, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; bảo đảm phát huy dân chủ, tính công khai minh bạch…

Theo ông Mẫn, trong giai đoạn 2006-2010, các giải pháp ưu tiên cụ thể về CCHC đã được Chính phủ xác định là đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý công chức.

Xác lập mới tiêu chuẩn chức danh công chức hành chính cho phù hợp với thực tiễn (ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc…).Áp dụng chế độ thi tuyển công chức hành chính tập trung cho tất cả cán bộ, ngành T.Ư (giao 1 cơ quan của Chính phủ thực hiện; sau thi tuyển, người trúng tuyển phải qua lớp tiền công vụ và chỉ có người thi đỗ lớp tiền công vụ mới được phân về các bộ, ngành.

Công chức hành chính địa phương giao cấp tỉnh thực hiện thi tuyển theo quy định). Thực hiện phân loại công chức hàng năm (có đề xuất phân 3 loại A, B, C ; người có 3 lần loại C cho thôi việc; 2 lần loại C có thể hạ bậc lương…).

Đối với tổ chức sự nghiệp, phân cấp mạnh trên tinh thần người đứng đầu đơn vị quyết định hình thức thi tuyển, xét tuyển. Thực hiện thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo theo nguyên tắc cạnh tranh.

Coi đây là giải pháp thu hút người có tài, có phẩm chất, trình độ từ ngoài xã hội, trong khối doanh nghiệp tham gia hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá