Siết chặt việc thu phí nước thải công nghiệp tại Hà Nội

TPO - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn. Trách nhiệm thu phí được phân cấp rõ ràng cho các đơn vị tùy theo lưu lượng nước thải của cơ sở sản xuất từ dưới 20m3 đến trên 20m3/ngày đêm.

Nước thải công nghiệp sẽ được siết chặt quản lý.
Nước thải công nghiệp sẽ được siết chặt quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí có lưu lượng nước thải phát sinh từ 20m3/ngày đêm trở lên.

Phòng TN&MT quận, huyện và thị xã tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí trên địa bàn quận, huyện và thị xã có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày đêm.

Sở TN&MT thông báo số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước cho người nộp phí. Tiến hành rà soát, thống kê, đo đạc, đánh giá, lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải phục vụ cho việc thẩm định tờ khai phí, quản lý phí hoặc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở có nước thải công nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn để cập nhật danh sách các cơ sở thuộc đối tượng quản lý đã được phân cấp, thông báo đến người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trước ngày 11/3 hàng năm.

Phòng TN&MT quận,huyện,thị xã thông báo 1 lần/năm số phí phải nộp cho các cơ sở sản xuất, chế biến thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có lưu lượng xả thải dưới 20m3/ngày đêm.

Tiến hành kiểm tra, điều tra, thống kê, rà soát, phân loại, cập nhật, phục vụ cho việc xác định đổi tượng nộp phí, quản lý đối tượng chịu phí theo quy định. Đối với các cơ sở có hoạt động thải nước thải công nghiệp lưu lượng lớn hơn 20m3/ngày đêm: Hàng quý, kê khai số phí phải nộp trong vòng 5 ngày vào đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo nộp Sở TN&MT để thẩm định, bảo đảm tính chính xác của việc kê khai. Chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Sở TN&MT, cơ sở sản xuất nộp đủ theo thông báo.

Với cơ sở có tổng lượng nước thải công nghiệp trung bình trong năm tính phí dưới 20m3/ngày đêm nộp phí cố định một lần cho cả năm theo Thông báo của UBND cấp huyện, thời hạn nộp phí không muộn hơn ngày 31 tháng 3.

Các cơ sở sản xuất có yếu tố an ninh và bí mật quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thì kê khai số phí phải nộp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp theo Thông báo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong 10 ngày, sau khi nhận được thông báo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng