Sinh viên – học sinh nông thôn thường xuyên đến điểm Internet miễn phí

TP - Học sinh-sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm sử dụng máy tính và Internet tại các Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã, với tỉ lệ 41,3%; cán bộ chiếm 24,4%; nông dân chiếm 18%. Nhóm người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tiếp cận điểm truy nhập công cộng còn ít.

Các em học sinh tìm kiếm thông tin trên internet tại một điểm truy nhập thuộc Dự án BMGF- VN
Các em học sinh tìm kiếm thông tin trên internet tại một điểm truy nhập thuộc Dự án BMGF- VN

Đây là kết quả được Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ công bố mới đây tại Hội thảo Đánh giá về tác động của Dự án đối với đời sống của cư dân 28 tỉnh tham gia bước 1 và 2. 

Với 1.299 điểm được Dự án hỗ trợ 8.125 hệ thống máy tính  kết nối Internet miễn phí, các tỉnh đã triển khai đào tạo cán bộ hướng dẫn kỹ năng cho người sử dụng, truyền thông vận động, góp phần tăng cường tính công bằng trong tiếp cận máy tính - Internet cho người dân nông thôn. Tại các điểm, năm 2014, có tới 2,1 triệu lượt người sử dụng máy tính - Internet, tương đương 5,8 triệu giờ  truy nhập hữu ích.

Hầu hết người sử dụng tìm kiếm thông tin về y tế, giáo dục, liên lạc và giải trí (từ 60% đến hơn 90%). Thông tin được tìm kiếm trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông sản chiếm tỷ lệ cao là 40,8%. Lợi ích về kinh tế như tiết kiệm chi phí, ứng dụng thông tin vào sản xuất được người dùng đánh giá cao, trong khi thông tin về chính phủ điện tử, chính sách pháp luật đang dần thu hút sự quan tâm ở mức 34,8%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá