Phản hồi bài: 6 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên dân tộc bị bỏ quên:

Sinh viên sẽ nhận được tiền hỗ trợ sớm nhất

TP - Sau khi bài viết “6 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên dân tộc bị bỏ quên” đăng trên báo Tiền Phong ngày 26/8, phản ánh tình trạng 159 sinh viên dân tộc thuộc diện nghèo và cận nghèo tại trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, đã 3 học kỳ chưa được nhận khoản hỗ trợ theo quy định từ nhà trường, báo Tiền Phong đã nhận được phản hồi của trường Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và Bộ Tài chính.

Ngày 28/8, Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) trong văn bản trả lời báo Tiền Phong cho biết, trong năm 2014, 2015, khi các bộ, ngành và địa phương có văn bản tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung để thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập thì Bộ Tài chính đã bổ sung kinh phí cho các bộ, ngành và địa phương để thực hiện chính sách này. Riêng đối với ĐHQG Hà Nội, đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được văn bản báo cáo đề xuất bổ sung kinh phí của đơn vị về khoản hỗ trợ sinh viên dân tộc nghèo và cận nghèo nên bộ chưa có căn cứ bổ sung kinh phí.  

Giải thích về việc chậm trễ này, đại diện ĐHQG Hà Nội cho biết, do thời điểm ban hành Thông tư hướng dẫn vào cuối năm 2014, nên kinh phí để thực hiện chính sách này trên phạm vi toàn quốc năm 2014, 2015 chưa được Bộ Tài chính giao trong dự toán 2015. Đơn vị đã báo cáo Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ sinh viên dân tộc nghèo được tổng hợp chung trong báo cáo Kế hoạch - Ngân sách năm 2016. ĐHQG Hà Nội sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để giải quyết sớm nhất việc cấp kinh phí hỗ trợ cho sinh viên. Trước mắt, ĐHQG Hà Nội khuyến khích các trường đại học thành viên tự thu xếp kinh phí chi trả chế độ  kịp thời cho sinh viên. Sau khi nhận được kinh phí từ Bộ Tài chính, ĐHQG Hà Nội sẽ cấp hoàn trả các đơn vị theo quy định chung.

Một số sinh viên Trường Đại học KHXH&NV cho biết, ngày 31/8, các em nhận được email của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo: Sinh viên đã ra trường vẫn sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ những kỳ trước thông qua tài khoản khi nhà trường nhận được khoản kinh phí này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá