Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 13,21 triệu người

TP - BHXH Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,21 triệu người, đạt 95,2% so với kế hoạch giao, chiếm 24,2% so với lực lượng lao động, tăng 555 nghìn người (tương ứng với 4,4%) so với cùng kỳ năm 2016.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 13,21 triệu người trong 10 tháng đầu năm.
Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 13,21 triệu người trong 10 tháng đầu năm.

Theo BHXH Việt Nam, cũng trong 10 tháng đầu năm, tham gia BHXH tự nguyện là 220 nghìn người, đạt 58,9% so với kế hoạch giao, tăng 23.500 người (12%) so với cùng kỳ năm 2016; BHTN là 11,39 triệu người, đạt 94,5% so với kế hoạch giao, chiếm 20,9% so với lực lượng lao động, tăng 511 nghìn người (4,7%) so với cùng kỳ năm 2016; BHYT là 79,7 triệu người, tăng 5,25 triệu người (7,1%) so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85,3% dân số cả nước.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, tổng số thu BHXH là 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch giao, tăng 29.523 tỷ đồng (14,9%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 155.435 tỷ đồng, tăng 18.930 tỷ đồng (13,9%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHXH tự nguyện là 981 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng (13,6%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHTN là 10.695 tỷ đồng, tăng 1.381 tỷ đồng (14,8%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHYT là 59.501 tỷ đồng, tăng 8.890 tỷ đồng (17,6%) so với cùng kỳ năm 2016; thu lãi chậm đóng là 507 tỷ đồng.

Theo BHXH Việt Nam, lũy kế đến hết tháng 10: Giải quyết 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016); giải quyết 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016); giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.358.462 lượt người (tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016); KCB BHYT 138,9 triệu lượt người. 

Cũng lũy kế đến hết tháng 10: Số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 217.783 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 34.171 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH 105.736 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 4.850 tỷ đồng và chi KCB BHYT 73.026 tỷ đồng.

Tính đến 31/10/2017, số người được cấp sổ BHXH là 13,4 triệu, đạt 99,2% số người tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp đạt 79,5 triệu thẻ. Số lượng sổ bàn giao cho người lao động là 6,55 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 50,3%.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Công văn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT; Công văn về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; Công văn về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT; Công văn về triển khai Hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn; Công văn về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH; Công văn hướng dẫn thực hiện thí điểm đấu thầu thuốc tập trung do BHXH thực hiện.

Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai việc cấp mã số BHXH cho người tham gia, tổng hợp các đơn vị nợ đọng kéo dài, các đơn vị, doanh nghiệp đã phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ là người nước ngoài bỏ trốn; Thực hiện trả sổ BHXH cho người lao động đảm bảo tiến độ, chất lượng; kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH và Công văn 3799/BHXH-BT tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả ứng dụng CNTT trong công tác giám định BHYT; Hội nghị trực tuyến về thu nợ BHXH, BHYT, rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện thí điểm Phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng; Phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình”.

Tổ chức mở thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thí điểm tổ chức.BHXH Việt Nam cũng tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công làm việc tại cơ quan BHXH Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho công chức viên chức trong cơ quan.

BHXH Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và các bộ, ngành gửi đến, trong đó các văn bản liên quan trực tiếp đến chính sách BHXH, BHYT như: dự thảo Nghị định quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN; dự thảo Nghị định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động; dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; dự thảo hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về BHXH; dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả.

Trong tháng 11/2017, BHXH Việt Nam tiếp tục tham gia với các bộ, ngành hoàn thiện các dự thảo Nghị định, Thông tư, Quyết định như: dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn quỹ BHYT và ngân sách nhà nước; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB BHYT; dự thảo Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng