Số trẻ em lang thang giảm mạnh

Theo thống kê của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam, tính đến tháng Sáu năm nay, cả nước còn khoảng trên 9.000 trẻ em lang thang, giảm khoảng 10.000 trẻ so với tháng 8/2003.

Số liệu trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng về Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, tổ chức tại Quảng Ngãi ngày 16/8.

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em lang thang có điều kiện hòa nhập với đời sống cộng đồng, từ năm 2004 đến nay Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được 47 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhiều hoạt động vì trẻ em lang thang, trong đó có các dự án dạy nghề và giải quyết việc làm mang lại nhiều hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng trẻ em tái lang thang và trẻ em lang thang mới phát sinh, hội nghị đã đề ra một số chương trình hành động cụ thể cho thời gian tới như lồng ghép các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để giải quyết có hiệu qủa tình trạng trẻ em lang thang; cập nhật những biến động đối với trẻ em lang thang, trẻ em có nguy cơ lang thang; phân loại các nhóm đối tượng cần được can thiệp để có biện pháp trợ giúp kịp thời.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá