Sở Xây dựng và các quận, huyện cùng quản lý đội thanh tra xây dựng

TP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

Theo đó, Sở Xây dựng và UBND cấp quận, huyện cùng quản lý, chỉ đạo đội thanh tra xây dựng cấp quận, huyện. Sở Xây dựng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc kiểm tra trật tự xây dựng và lập hồ sơ vi phạm chuyển đến UBND các cấp xử lý. UBND quận, huyện chỉ đạo, đôn đốc thanh tra xây dựng phối hợp với UBND cấp phường, xã. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá