Sớm sửa quy định về bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

TP - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các quy định của Đảng và pháp luật hiện hành, xây dựng các nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các quy định của Đảng và pháp luật hiện hành, xây dựng các nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo hướng thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Trong đó, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; không quy định Bộ Nội vụ thẩm định danh sách nhân sự quy hoạch, nhân sự bổ nhiệm tổng cục trưởng và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu bổ sung quy định mở áp dụng cho các trường hợp thi tuyển, tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và các trường hợp đặc thù. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá