Sử dụng nguồn tiết kiệm để tăng lương từ 1/7/2019

TPO - Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/ tháng (tăng thêm 6,92%) từ 1/7/2018.

Tuy nhiên mức lương cơ sở này còn chênh lệch quá nhiều so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp và chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Mặc dù ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành nghị quyết, điều chỉnh lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/ tháng (tăng 7,19%) từ 1/7/2019. Vì vậy, việc xây dựng nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Về kinh phí thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các quan khác ở Trung ương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019; một lần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng giao; sử dụng 50% ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập…

Để phục vụ cho việc tăng lương lần này, ngân sách trung ương sẽ bổ sung kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, ngành, địa phương.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá