Sử dụng vốn đầu tư công từ 10 nghìn tỷ đồng là dự án quan trọng quốc gia

TPO - Sáng 13/6, với trên 90% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Đầu tư công sửa đổi.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải

Giải trình về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số ĐBQH. Qua đó sẽ giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thể hiện tại các điều từ Điều 7 đến Điều 10 của dự thảo Luật. Như vậy, dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên sẽ được coi là dự án quan trọng quốc gia.

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 60, 62), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số ĐBQH, quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn (ĐTCTH) giai đoạn mới.

Theo đó, quy định tại Điều 60 của dự thảo Luật về việc Quốc hội khóa trước chuẩn bị kế hoạch ĐTCTH để Quốc hội khóa mới quyết định tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ; đồng thời, để có thể triển khai, thực hiện việc giao kế hoạch đầu tư công trong năm đầu tiên của giai đoạn mới khi kế hoạch ĐTCTH giai đoạn mới chưa được Quốc hội quyết định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định tại khoản 1 Điều 60 là:

“Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này; Riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này”.

Tương tự như vậy, đối với kế hoạch ĐTCTH ở địa phương cũng được chỉnh sửa tương ứng các quy định tại Điều 62 của dự thảo Luật về trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương, trước ngày 5/12 năm thứ năm của kế hoạch ĐTCTH giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khóa trước cho ý kiến về kế hoạch ĐTCTH giai đoạn sau; Ủy ban nhân dân căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục (điều 60 của dự thảo Luật mới), theo kết quả lấy ý kiến ĐBQH (ngày 3/6/2019) về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục ĐTCTH, do không có phương án nào được trên 50% ĐBQH lựa chọn, Uỷ ban Thường vụ đề nghị Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng