Sửa Bộ luật Dân sự để đảm bảo tốt hơn quyền con người

TP - Sáng 21/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 16, cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Theo Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự và hệ thống văn bản pháp luật trong hệ thống luật tư chưa thể hiện được đầy đủ các yêu cầu đối với hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền. Đó là tính ổn định, tính khái quát, tính hệ thống, tính dự báo, tính minh bạch.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho rằng một trong những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, đặc biệt sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành là Nhà nước phải có cơ chế pháp lý để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự.

Dự thảo Bộ Luật (sửa đổi) cụ thể hóa thống nhất với nội dung, tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân, dự thảo Bộ luật quy định: tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân đều được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.

Một số ý kiến cho rằng, Bộ luật Dân sự cần bổ sung quy định khi người dân có yêu cầu về giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án Nhân dân không được từ chối vì lý do chưa có điều kiện áp dụng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng