Sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa

TPO - Đó là một trong những nhiệm vụ nằm trong 2 khâu đột phá của “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận – 2014” của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Ông Trần Hồng Hà (người đứng), cung cấp thông tin cho báo chí về "Năm Dân vận - 2014".
Ông Trần Hồng Hà (người đứng), cung cấp thông tin cho báo chí về "Năm Dân vận - 2014".

Để tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác dân vận, “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” (được gọi tắt là Năm Dân vận-2014), cấp ủy các cấp sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá: Thứ nhất là nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận. Thứ hai là đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước.

Ông Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi gặp gỡ báo chí, nhấn mạnh: việc đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước sẽ tập trung vào 3 trọng tâm: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động); cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Thực hiện “Năm Dân vận– 2014”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ chỉ đạo thực hiện điểm ở 2 đảng bộ là Đảng bộ Bộ Nội vụ và Đảng bộ Bộ Y tế; đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận– 2014” tại các đảng bộ trực thuộc…

Các đảng ủy trực thuộc sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác dân vận trong đảng bộ, với mục tiêu 100% bí thư chi bộ, cán bộ phụ trách công tác dân vận, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, được tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá