Tạm dừng mua xe công từ 1/6

Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 26/1 Thủ tướng đã ký quyết định số 25/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kể từ 1/6/2006 tạm dừng việc mua sắm mới xe công
Theo quyết định này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố phải tổng rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và tài sản công khác.

Trong quý I/2006, Bộ Tài chính phải sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước để bố trí, sắp xếp lại, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Chậm nhất đến hết tháng 3, Bộ Tài chính phải hoàn thành xây dựng Đề án cơ chế thí điểm sử dụng phương tiện đi lại đưa đón hằng ngày theo 2 phương thức: Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khoán kinh phí trực tiếp cho người có tiêu chuẩn; chế độ sử dụng phương tiện đi lại ở một số bộ, ngành, địa phương có điều kiện và có đăng ký làm thí điểm.

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước kể từ ngày 1/6/2006.

Năm nay cũng sẽ sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc: thu hồi diện tích trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích được giao để thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Không cấp thêm đất, không bố trí xây dựng trụ sở làm việc khi chưa hoàn thành việc sắp xếp sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, diện tích đã có.

Theo Mạnh Quân
Thanh niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá