Tân Bộ trưởng Tài chính trình bày gì trước Quốc hội?

TP - Sáng qua (5/6), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP- sửa đổi).

Tân Bộ trưởng Tài chính trình bày gì trước Quốc hội?

> Quốc hội thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp
> Lấy phiếu tín nhiệm tại QH: Sẽ 'vo tròn' để tồn tại (?)

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, qua hơn 7 năm đi vào cuộc sống, Luật THTKCLP tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai THTKCLP các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân.

Tuy nhiên, kết quả về tiết kiệm đã rõ nét, nhưng tình trạng lãng phí vẫn chưa ngăn chặn được. Do đó, cần thiết phải sửa đổi Luật để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; đặc biệt là gia tăng các cơ chế, biện pháp thực hành tiết kiệm, xác định rõ hành vi vi phạm, chế tài xử lý các hành vi gây lãng phí để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang là vấn nạn hiện nay.

Đồng thời, dự án Luật (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện thêm cơ chế phát hiện và đấu tranh chống các hành vi gây lãng phí một cách hiệu lực, hiệu quả thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát chi trong các lĩnh vực THTKCLP. Dự án Luật THTKCLP (sửa đổi) bao gồm 5 chương, 76 Điều. So với Luật hiện hành (gồm 11 chương, 86 điều), dự án Luật sửa đổi giảm 6 chương và 10 Điều.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính, dự án Luật (sửa đổi) đã kết cấu lại và làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh về: THTKCLP trong quản lý, sử dụng NSNN, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; THTKCLP trong quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho rằng, dự thảo luật THTK CLP lần này đã được hoàn thiện một bước; đồng thời cần làm nổi bật vấn đề THTK CLP trong quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công. Đối với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân không thuộc sở hữu toàn dân thì chỉ quy định các trường hợp có tác động lớn đến nguồn lực xã hội như ma chay, cưới xin, lễ hội...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá