Tăng cường báo cáo tình hình tiếp công dân

TP - Ban Tiếp công dân trung ương phải thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

Đó là trách nhiệm quan trọng của Ban Tiếp công dân trung ương được quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (gọi tắt Trụ sở) vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh ký ban hành.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ  Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Quy chế quy định rõ, Ban Tiếp công dân trung ương chịu trách nhiệm quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá