Tăng cường giám sát thu nhập của những người có chức quyền

TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Giám sát thu nhập của những người có chức quyền có khó? Ảnh minh họa của: Tổ hợp giáo dục PACE
Trong đó khẳng định: “Đối với Việt Nam, năm 2008 là năm nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu hơn, cơ hội và thách thức ngày càng lớn, đan xen nhau...”.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2008, chỉ thị nêu rõ: “Phấn đấu GDP năm 2008 tăng 8,5%-8,7%; trong đó giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%-3,7%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10,5%-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8,8%-9,0%”.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, trong năm 2008 phải chuẩn bị tốt các điều kiện và khởi công các dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, quy mô lớn.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động của các Ban quản lý dự án; tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm chất lượng của công trình, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí trong đầu tư xây dựng...

Đồng thời, đổi mới hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao đi đôi với việc thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực này.

Thực hiện tốt việc chuyển đổi sở hữu, cổ phần hóa một số cơ sở công lập, trước mắt là thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công để xây dựng mô hình để triển khai thực hiện trên diện rộng.

Thủ tướng cũng yêu cầu xóa bỏ các quy định về các khoản phải đóng góp bất hợp lý của nông dân. Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như: Chính sách khám, chữa bệnh; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ nhà ở; cho vay vốn ưu đãi,... tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng các dịch vụ công của Nhà nước...

Triển khai mạnh mẽ chương trình tổng thể cải cách hành chính, trước hết là đổi mới chức năng, nhiệm vụ; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp.

Thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trước hết là các thủ tục liên quan đến đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, các dịch vụ hành chính liên quan đến đời sống của nhân dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2008, chỉ thị nêu rõ: “Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thu, chi ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính công, công tác đề bạt và bố trí cán bộ.

Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức, có quyền...

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008,Thủ tướng yêu cầu: “Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 phải được cơ cấu lại theo hướng vừa tạo điều kiện tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, vừa xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu thực hiện công bằng xã hội đồng thời bảo đảm các vấn đề an ninh tài chính quốc gia...

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2008 xây dựng với mức động viên phấn đấu đạt trên 22% GDP, trong đó thu thuế và phí trên 21% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô và thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 16%-18% so với ước thực hiện năm 2007...

Không được để tốc độ tăng giá vượt tốc độ tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối kinh tế vĩ mô; thực hiện kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống, bảo đảm tốc độ tăng giá thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bộ Thương mại chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt giá xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ hoặc tăng giá xăng dầu ngoài tầm kiểm soát, sẽ phá vỡ các cân đối của nền kinh tế quốc dân và gây thiệt hại đến người tiêu dùng; tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu để giảm nhập siêu, bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra.                                                                      

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá