Hội nghị tổng kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm:

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

TP- Sáng qua (7/10) tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Theo báo cáo tổng kết, Ban dân vận T. Ư và hệ thống dân vận trong cả nước đã tập trung triển khai các trọng tâm công tác lớn theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng;

Tham mưu cho ban chấp hành T.Ư, Bộ chính trị, Ban bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị quan trọng trong công tác dân vận đối tượng thanh niên, về đoàn kết dân tộc, xây dựng giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân khác trong nước.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện các đề án do Bộ Chính trị, Ban bí thư giao đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết nhằm tăng cường khối đoàn kết dân tộc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá