Tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo bền vững

TPO - Ngày 27/10, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quý IV. Theo Dự thảo báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Quyết định 633/QĐ-TTg cho thấy, các báo, tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng các nội dung hợp đồng đặt hàng.

Hội nghị giao ban Báo chí Quý IV của Uỷ ban Dân tộc
Hội nghị giao ban Báo chí Quý IV của Uỷ ban Dân tộc

Các báo, tạp chí nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức truyền thông. Trong đó các báo xuất bản chuyên đề nâng cao hiệu quả tuyên truyền và được người đọc yêu thích. Hình thức ấn phẩm bố trí dàn trang, cỡ chữ, màu và các chuyên mục hợp lý đồng bào đánh giá cao về các chuyên đề.

Các báo, tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào khó khăn. Vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường…

Các báo, tạp chí cũng đã tập trung giới thiệu những điển hình tiên tiến trong xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, tấm gương người tốt, việc tốt ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời tuyên truyền phản bác luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kêt dân tộc.

Các ấn phẩm cấp cho các trường tiểu học và trung học cơ sở đã góp phần giáo dục ý thức học tập của các em học sinh, giúp các em nắm được thông tin bổ ích phục vụ cho học tập, rèn luyện, tìm tòi, khám phá kiến thức mới.

Về nhiệm vụ tuyên truyền 3 tháng cuối năm, Uỷ ban Dân tộc cho rằng, cần tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó chú ý tăng cường thông tin, tuyên truyền chương trình hành động của Đảng bộ các cấp.

Tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV, trong đó tập trung chuyên sâu vào những vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung; tuyên truyền các chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng.

Tuyên truyền vận động đồng bào nâng cao cảnh sách tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn đất nước.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vận chuyển và cáp phát báo đến các đối tượng thụ hưởng đúng, đủ và kịp thời gian theo quy định. Khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác chuyển phát của bưu điện huyện và bưu tá ở một số địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng