Tăng cường và đổi mới công tác dân vận

TP - Đó là chủ đề công tác dân vận năm 2014, được Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương lựa chọn.

Để tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác dân vận, “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” (được gọi tắt là Năm Dân vận-2014), cấp ủy các cấp sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá: 

Thứ nhất là nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận. Thứ hai là đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá