Tăng thẩm quyền giám sát của Ngân hàng Nhà nước

TP - Ngày 7- 7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các Tổ chức tín dụng và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào các tổ chức tín dụng sẽ được mở rộng.

Luật quy định, Ngân hàng Nhà nước được áp dụng một số biện pháp đặc biệt để xử lý các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ có thời hạn, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước có thể mua cổ phần của các tổ chức tín dụng…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá