Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Dân tộc:

Tạo lan tỏa từ những điển hình tiên tiến

TPO - Ngày 23/9, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015 với sự tham gia của 454 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho các thành phần dân tộc.

Ủy ban Dân tộc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: DN.
Ủy ban Dân tộc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Ảnh: DN.

Đại hội thi đua lần này đã tôn vinh và biểu dương 44 tập thể điển hình tiên tiến của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm và 275 điển hình là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Thoát nghèo và vươn lên

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết, trong 5 năm qua Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban luôn quan tâm, chỉ đạo phát động phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất, tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng sâu rộng trong toàn hệ thống. Nhiều phong trào thi đua yêu nước ở vùng dân tộc và miền núi đã được các cấp chính quyền, Ban Dân tộc địa phương phát động và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch công tác, triển khai nhiều hình thức thi đua phong phú, thiết thực.

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, trong 5 năm qua, ngân sách nhà nước đã bố trí đầu tư các chính sách dân tộc hơn 135 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung chủ yếu vào 8 loại công trình thiết yếu như: đường giao thông đến thôn, bản, công trình thủy lợi nhỏ, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, điện sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo qua đó đã giảm từ 50% (năm 2012) xuống còn trên 32% (năm 2014). Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, riêng chính sách cử tuyển đến nay đã có gần 20 nghìn học sinh dân tộc thiểu số vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, góp phần thiết thực trong bổ sung nguồn lực cho vùng dân tộc và miền núi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng được chú trọng với 449 lượt đảng viên, công chức, viên chức được cử tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận về chính trị; 327 lượt công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Hưởng ứng các phong trào thi đua, hàng ngàn hộ gia đình dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong đó, hộ gia đình ông Vàng Seo Hầu, dân tộc Mông (Bắc Hà, Lào Cai) từ chỗ là hộ nghèo trong thôn, thóc ngô không đủ ăn, được sự hỗ trợ từ dự án phát triển sản xuất, gia đình ông đã trở thành hộ khá, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Hay hộ gia đình ông A Dói, dân tộc Rơ Măm (Sa Thầy, Kon Tum) từ không đủ ăn, nhưng được hướng dẫn áp dụng trồng trọt và chăn nuôi, được hưởng chính sách hỗ trợ từ Chương trình 135, ông đã có 3,5 sào ruộng nước, 5 sào bời lời, 5 ha cao su và 1.000 m2 ao cá, trở thành hộ khá, thu nhập hàng năm khoảng 50 triệu đồng…

Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, từ các phong trào thi đua của đồng bào các dân tộc thiểu số đã làm cho diện mạo vùng dân tộc và miền núi được thay đổi rõ rệt, 98,6% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 99,8% số xã và 95,5% số thôn có điện lưới quốc gia. Công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3 – 4%, hoàn thành phổ cập và xóa mù chữ, 100% số xã có trạm y tế xã…

Không nhiệm vụ gì khác ngoài đoàn kết, thi đua

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc trong những năm qua. Đời sống của đồng bào các dân tộc qua đó ngày càng được nâng cao, vấn đề giáo dục và đào tạo có những bước chuyển mạnh, y tế và chăm sóc sức khỏe được đầu tư và chăm sóc tốt hơn…

Phát huy tinh thần này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi gia đình cần phấn đấu vươn lên thoát nghèo và tương trợ, đoàn kết trong cộng đồng để cải thiện và nâng cao cuộc sống về vật chất và tinh thần. Đồng thời, Đảng, Nhà Nước luôn quan tâm, chăm lo tới đời sống của các dân tộc thiểu số.

“Nhiều mô hình, phong trào của các già làng, trưởng bản cần được nhân rộng. Đội ngũ làm công tác dân tộc phải là lực lượng tham mưu tin cậy của Đảng, là đội ngũ sắc bén để chuyển động phong trào của đồng bào, phát triển phong trào và đem lại lợi ích cho đồng bào vì cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Chúng ta không có mục tiêu gì khác là đoàn kết lại, hành động và thi đua yêu nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị công tác thi đua, chỉ đạo phải bám sát thực tiễn, bám sát đặc điểm vùng, miền, địa phương để đưa chủ trương chính sách của Đảng vào cuộc sống. Từ đó tìm ra những điển hình tiên tiến, người ưu tú để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Các ban, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập cho Ủy ban Dân tộc. 16 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng tại đại hội lần này cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng