Tạp chí Cộng sản đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

TP - Sáng 4/8, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các cơ quan, bộ, ban, ngành…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Cộng sản qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tạp chí Cộng sản làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần làm sáng tỏ và tổ chức thực hiện thắng lợi  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và các quyết sách của Đại hội 11 của Đảng; kịp thời có những đề xuất góp phần vào việc xây dựng, hoạch định đường lối chính trị, quyết sách của Đảng, trước mắt là việc hoàn thiện văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng