Tập đoàn Cao su VN: Còn 'nợ' 318,7 tỷ đồng sai phạm

TPO - Trong số hơn 8.366 tỷ đồng Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý kinh tế, tính đến ngày 30/3/2016 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã giải trình, xử lý hơn 8.047 tỷ đồng, còn lại 318,746 tỷ đồng đang được xử lý tiếp.

Tập đoàn Cao su VN: Còn 'nợ' 318,7 tỷ đồng sai phạm
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại tập đoàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định ngày 6/1/2016 thành lập Hội đồng kỷ luật Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp. Hội đồng kỷ luật đã tổ chức kiểm điểm và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên Tập đoàn.

Đối với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tập đoàn và đơn vị thành viên liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức kiểm điểm và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với Phó Tổng Giám đốc và các trưởng Ban: Kế hoạch đầu tư, Tài chính kế toán, Quản lý kỹ thuật, Xuất nhập khẩu của tập đoàn và tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân các đơn vị thành viên có liên quan.

Về xử lý sai phạm kinh tế tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tập đoàn chủ trì đề xuất xử lý số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Phước Hòa là 113,339 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, họ đã chỉ đạo người đại diện vốn của tập đoàn tại Công ty CP Cao su Phước Hòa có phương án lập thủ tục tăng vốn điều lệ và công ty cũng đã có tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Về thu hồi lại số tiền 57,236 tỷ đồng mà tập đoàn đã phải trả nợ thay khoản nợ gốc và lãi vay quá hạn cho công ty CP Cao su Phú Riềng – Kratie, tập đoàn cho biết: Hiện nay dự án cao su của Công ty tại Campuchia đã chuyển nhượng.

Để xử lý, khắc phục Tập đoàn đang lựa chọn phương án xử lý tài chính về số nợ và lãi vay mà Tập đoàn đã trả thay cho Công ty CP Cao su Phú Riềng – Kratie theo cam kết và xử lý trách nhiệm người đại diện vốn Nhà nước của tập đoàn tại Công ty đã đề nghị bảo lãnh. Về việc hỗ trợ vốn lưu động tạm thời cho 6 công ty thành viên, tập đoàn báo cáo đã đôn đốc các đơn vị hoàn trả, tuy nhiên đến nay dư nợ vẫn còn 32,9 tỷ đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá