Tập hợp ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi

TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014, trong đó yêu cầu tập hợp đầy đủ, chính xác khách quan, trung thực góp ý của nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học; bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức; tập hợp đầy đủ, chính xác khách quan, trung thực và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Ngoài ra, năm 2015, để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đạt kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. 

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước sau năm 2015 trong quý I năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Đối với việc xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Chính phủ đề nghị xây dựng và trình dự án Luật Biểu tình và dự án Luật Tiếp cận thông tin để Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá