Tập trung giám sát các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc

TPO - Hoạt động giám sát sẽ được đổi mới với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc.

Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận (Ảnh IT)
Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận (Ảnh IT)

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 1, Kỳ họp thứ 2 và căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Chương trình số 82/CTr-UBTVQH14 về Chương trình công tác năm 2017.

Về công tác giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016…

Xem xét, cho ý kiến 2 báo cáo kết quả giám sát của các đoàn giám sát về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4.

Đồng thời tiến hành giám sát 2 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Về việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định; tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Cho ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Xem xét quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách theo đề nghị của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình đối ngoại song phương và đa phương trong công tác đối ngoại và thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác dân nguyện.

Hoạt động giám sát sẽ được đổi mới với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc. Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác, chất lượng, hiệu quả tiến hành các phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Để thực hiện Chương trình công tác năm 2017, từ tháng 1 đến tháng 12/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành 10 phiên họp (từ phiên họp thứ 6 đến phiên họp thứ 15).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng