Tây Nguyên: Hơn 335 nghìn người tham gia BHXH

TP - Tính đến ngày 30/9/2017, khu vực Tây Nguyên có 335,6 nghìn người tham gia BHXH, chiếm khoảng 12% so với lực lượng lao động trong khu vực.

Trong đó: 329 ngàn người tham gia BHXH bắt buộc; 6,6 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm tỷ trọng 2,97% so với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước, tăng 955 người so với năm 2016. Số người tham gia BHYT khu vực Tây Nguyên là 4,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,6% so với dân số khu vực, vượt 1,4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 221 ngàn người (tương ứng tăng 6,5% so với năm 2016), chiếm tỷ trọng 6% so tổng số người tham gia BHYT trên toàn quốc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng