TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng

Ngày 8/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đảng, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII xem xét, quyết định.

Cùng dự họp có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đại diện Thường trực Tổ Biên tập các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng.

TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 1  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 2  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 3  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 4  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 5  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 6  
TBT, Chủ tịch nước chủ trì họp tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện của Đảng - ảnh 7 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. 

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng