Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng chí Phan Diễn:

Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo thủ đang là trở lực trong công cuộc đổi mới

TP - Sáng 10/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2006).

Thay mặt Đảng, đồng chí Phan Diễn, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, khẳng định công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập – người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người con ưu tú của nhân dân ta; một tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Phan Diễn ôn lại chặng đường 16 năm hoạt động cách mạng với 35 tuổi đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phan Diễn nhấn mạnh: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tấm gương đồng chí Hà Huy Tập và các vị cách mạng tiền bối, toàn Đảng, toàn dân, toàn  quân ta quyết đưa ngọn cờ cách mạng Việt Nam tới đích cuối cùng.

Đại hội Đảng lần thứ X sẽ đề ra đường lối nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Đồng chí Phan Diễn nêu rõ trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục các âm mưu và hành động chống phá cách mạng Việt Nam; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thói lười biếng, ỷ lại, bảo thủ đang là trở lực lớn trong công cuộc đổi mới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá