Tháng 12, cán bộ nhà nước bắt đầu kê khai tài sản

Theo thông tư mới hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 37/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập, người thuộc diện phải kê khai sẽ kê khai lần đầu vào tháng 12-2007 (đối với những ngườichưa kê khai theo nghị định 37/2007) hoặc kê khai để phục vụ việc bổ nhiệm.

Các trường hợp kê khai từ sau tháng 12-2007, gồm cả kê khai hằng năm từ năm 2008 trở đi và kê khai phục vụ việc bổ nhiệm, được coi là kê khai bổ sung. Bản kê khai lần đầu (bản kê khai gốc) được sử dụng làm căn cứ để so sánh, đối chiếu với các bản kê khai bổ sung về sau.

Thông tư cũng nêu rõ những tố cáo, phản ảnh về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai chỉ được cơ quan có thẩm quyền coi là căn cứ ra yêu cầu xác minh nếu nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có căn cứ để xác minh sự không trung thực trong bản kê khai.

Đặc biệt, người tố cáo, phản ảnh phải nêu rõ họ tên, địa chỉ và cam kết hợp tác đầy đủ, cung cấp tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ việc xác minh.

Theo Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá