Tháng sau, báo cáo Quốc hội tiến độ sửa Hiến pháp

Ngày 8-2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thường trực Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên toàn thể thứ ba, nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

> Sửa Hiến pháp phù hợp xu hướng phát triển thời đại

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thời gian qua, Ban biên tập đã khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo việc thực thi Hiến pháp 1992 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Trong tháng 3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ báo cáo Quốc hội.

Thường trực Ban biên tập nhìn nhận Hiến pháp năm 1992 cần được sửa đổi đồng bộ cả nội dung về cơ sở hạ tầng kinh tế, nội dung liên quan thiết chế nhà nước, thiết chế của kiến trúc thượng tầng, nội dung về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ cũng như quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, để phù hợp với chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiệm vụ của một bản hiến pháp trong tình hình mới là tạo cơ sở pháp lý ổn định, vững chắc, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá