Thanh Hoá giải thể tám trường Trung học phổ thông

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn để sắp xếp vào các trường THPT khác.

Thanh Hoá giải thể tám trường Trung học phổ thông
Đó là các trường Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định), Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa), Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống), Trần Phú (huyện Nga Sơn), Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung), Lê Viết Tạo, Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương).
Lý do là các trường này có vị trí và quy mô không phù hợp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh. Việc giải thể nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều chuyển, bố trí học sinh của 8 trường giải thể đến các trường THPT trên địa bàn.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường bị giải thể theo quy định hiện hành.
Trước đó, năm học 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện giải thể, sáp nhập 5 trường THPT, gồm: Đinh Chương Dương, Lê Văn Linh, Triệu Sơn 6, Trần Khát Chân và Tĩnh Gia 5.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng