Thanh, kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm

TP - Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm Cục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể, Cục sẽ tranh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam, Bảo hiểm PVI.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra toàn diện 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm Liberty, bảo hiểm Toàn Cầu, bảo hiểm SamsungVina. Cùng đó sẽ kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential; Kiểm tra 3 DN môi giới bảo hiểm là Jardine, Thái Bình Dương, Cimeico. 10 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam cũng sẽ bị kiểm tra hoạt động.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, việc tăng thanh tra, kiểm tra không chỉ phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, mà còn phát hiện bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung, từ đó, tạo môi trường pháp lý hoàn thiện, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm thông qua việc chấn chỉnh công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

6 tháng đầu năm, Cục đã tổ chức kiểm tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm AIA, Manulife, Dai-ichi và Hanwha Life; kiểm tra chuyên đề bảo hiểm xe cơ giới và hoa hồng bảo hiểm tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm Xuân Thành, AAA, VASS và BSH; kiểm tra 2 công ty môi giới bảo hiểm là Toyota Tsusho và Aon.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng