DMCA.com Protection Status

Thành lập Ban điều phối Quản lý tổng hợp sông Vu Gia – Thu Bồn

TPO - Chiều 21/8, tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng ký kết phối hợp quản lý Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng ký kết phối hợp quản lý Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển.

Ban điều phối QLTH lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng do ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng làm trưởng ban.

Hai địa phương tiến hành ký kết Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Theo đó, 5 nội dung phối hợp gồm:

1. Tổ chức đối thoại định kỳ về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ;

2. Tổ chức đánh giá hiện trạng, xác định và dự báo các nguy cơ rủi ro xảy ra trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tác động đến phát triển đô thị ở lưu vực sông và vùng bờ. Có trách nhiệm liên tỉnh đối với các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên ở lưu vưc sông và vùng bờ;

3. Tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong công tác giám sát để quản lý sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên nước hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ;

4. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chung của lưu vực sông và vùng bờ, chia sẻ và đồng khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

5. Tăng cường, nâng cao kiến thức nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ hai địa phương.

Ngoài ra, hai bên thống nhất đầu tư lắp đặt 2 trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn tại Tứ Câu và Ái Nghĩa, mức đầu tư 4,8 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng