Thành lập Cục Chống tham nhũng

Ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ để giúp Tổng Thanh tra quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

Cục sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chống tham nhũng theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.

Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Cục được tổ chức cấp Phòng và có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định trên, Tổng Thanh tra Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chống tham nhũng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá