Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an:

Thành lập đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

TP- Theo website Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, từ nay đến tháng 5/2006, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; dự thảo Nghị định về kê khai tài sản; qui định về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị chuyên trách phòng chống tham nhũng; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị.

Đến tháng 10/2006, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành khác hoàn thành việc soạn thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Quy chế chi tiết việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức trình Thủ tướng quyết định.

Ngay trong quí I và quí II năm 2006, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an tập trung kiện toàn, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực cho việc thành lập đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tại hai cơ quan này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá