Thành lập Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông vừa ra quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng do Vụ trưởng Vụ Viễn thông làm Tổ trưởng.

Tổ công tác này có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc kết nối mạng và dịch vụ viễn thông theo các thỏa thuận kết nối được phê duyệt; trực tiếp giải quyết các tranh chấp trong việc thực hiện thỏa thuận kết nối giữa các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật...

Theo văn bản của Trung tâm Thông tin (Bộ BC&VT) gửi cho các báo ngày 4/8, cho đến ngày 3/8, VNPT đã thực hiện kết nối được 50 luồng E1 tại 24 điểm kết nối trên toàn quốc theo đề nghị.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ BC&VT chủ trì, xây dựng phương án cơ quan chuyên trách về kết nối mạng trình Thủ tướng trước ngày 15/9; chỉ đạo VNPT thực hiện ngay việc kết nối mạng viễn thông cho Viettel và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo đúng quy định hiện hành và có văn bản báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá