Thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

TP- Ngày 22/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 29/2008/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hòa Pháp.

Theo đó, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hòa Pháp (gọi tắt: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp) là đơn vị sự nghiệp văn hoá, cơ quan đại diện của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Việt Nam tại nước ngoài, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch về chuyên môn, nghiệp vụ, sự chỉ đạo về chính trị liên quan đến thông tin đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, có chức năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thông tin, du lịch nhằm tăng cường hiểu biết của nhân dân Pháp và châu Âu đối với đất nước, con người Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, xúc tiến du lịch, hỗ trợ các hoạt động thể thao.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ẩm thực, thể thao, y học phương Đông và các hoạt động khác cần quảng bá tại châu Âu; giới thiệu về Việt Nam xưa và nay trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; nghiên cứu và tổ chức giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa Việt Nam với Pháp và các nước thuộc địa bàn châu Âu; tổ chức và giảng dạy các lớp học tiếng Việt và nghệ thuật, duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ các thiết chế văn hoá liên quan đến Việt Nam ở châu Âu như: Các chương trình sinh hoạt văn hoá tại châu Âu với sự tham gia của các đơn vị trong nước và Việt kiều; tổ chức tham quan, tìm hiểu văn hoá châu Âu cho các đoàn nghiên cứu của Việt Nam; hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện về văn hoá, nghệ thuật, du lịch, kinh tế, đầu tư, khoa học xã hội của Việt Nam và các nước; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Pháp và châu Âu.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp có 5 biên chế, gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc, 2 chuyên viên và 1 kế toán kiêm văn thư.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá