Thành phố Hà Nội cho ý kiến về 12 dự án đầu tư công

TPO - Chiều 3/10, tập thể UBND thành phố đã họp phiên tháng 10/2019, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Cụ thể, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố và để chuẩn bị cho kỳ họp không thường kỳ năm 2019 của HĐND thành phố, tập thể UBND thành phố đã họp phiên tháng 10/2019, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công cấp thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố; dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3).

Tập thể UBND thành phố cũng cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng như: Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 21/4/2014, của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Sửa đổi Điều 14 của Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, ngày 3/5/2018, của UBND thành phố Hà Nội;

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 29/7/2015, của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá