DMCA.com Protection Status

Thanh tra các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương: Hé lộ nhiều sai phạm?

TPO - Tại Bình Dương, các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giám khảo đã vào điểm nhầm trên bài thi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 6/12, Bộ Nội vụ thông báo kết luận thanh tra các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương, giai đoạn từ 1/01/2017 đến 31/5/2019.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương đã xét chuyển 8 trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, các trường hợp này đều có thời gian công tác từ 60 tháng trở lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, hồ sơ có đủ thành phần theo quy định. Tuy nhiên nội dung một số biên bản kiểm tra, sát hạch hoặc văn bản đề nghị Sở Nội vụ chưa thể hiện đầy đủ nội dung kiểm tra sát hạch.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng tiến hành kiểm tra 258 hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý. Qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản; có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương; một số hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp sở chưa lưu giữ đầy đủ bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lý lịch.

Cùng với đó, các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; không thành lập Ban giám sát theo đề án và kế hoạch thi tuyển của tỉnh; có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giám khảo đã vào điểm nhầm trên bài thi (qua kiểm tra không làm thay đổi kết quả thi tuyển). Cũng tại thời điểm thanh tra còn 2 đơn vị cấp phòng có số lượng phó trưởng phòng vượt quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề xuất HĐND tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương. Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn phải cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng