Thanh tra toàn diện hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có kế hoạch thanh tra toàn diện phế liệu nhập khẩu trên cả nước với nhiều đối tượng khác nhau, gồm thanh tra cả hoạt động cấp phép của các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra toàn diện hoạt động nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Theo kế hoạch, việc thanh tra sẽ được tiến hành trên phạm vi cả nước. Nội dung thanh tra gồm công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức được cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn. Ngoài đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phần đoàn còn có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Cục cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường và các công chức của Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế.  Thời gian bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào trung tuần tháng 8 năm 2018.

Ngoài ra, Bộ TNMT cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tự rà soát công tác cấp phép, chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra công tác cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trừ các đối tượng đã được đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn).

Thời gian bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra vào cuối tháng 8 năm 2018; đầu tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp và gửi kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh, kết quả tự rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thanh tra được triển khai theo Kế hoạch này; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thanh tra nhằm đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan nếu có sai phạm.     

Thời gian việc nhập phế liệu vào Việt Nam tăng đột biến do Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu phế liệu lớn nhất thế giới cấm nhập khẩu 24 mặt hàng phế liệu. Việt Nam và một số nước Đông Nam Á đang trở thành điểm đến của phế liệu nhập  khẩu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng