Thanh tra việc cấp phép xây dựng ở Hà Nội

TPO - Ngày 20/7, tại trụ sở của Sở Xây dựng Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đọc quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp Giấy phép Xây dựng tại thành phố Hà Nội.

Thanh tra việc cấp phép xây dựng ở Hà Nội

Theo quyết định, Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Qua thanh tra, phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các tổ chức cá nhân có sai phạm (nếu có); báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định thanh tra được căn cứ theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng; Quyết định 1366/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016…

Thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày kể từ ngày đọc quyết định. Trưởng đoàn Thanh tra là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

Thực tế trong thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều công trình xây dựng cấp phép sai so với quy hoạch. Thậm chí cấp phép xây dựng một đằng nhưng thi công xây dựng một nẻo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá