Thảo luận báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng

TP - Theo tin từ VPQH, phiên họp thứ 13 Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII khai mạc sáng nay (6/10) và dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/10.

Theo dự kiến chương trình làm việc, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2008 của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2008.

UBTV QH cũng sẽ  nghe và thảo luận  các báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2008 UBTV QH cũng sẽ nghe và thảo luận Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về  công tác xây dựng luật, UBTV QH sẽ thảo luận cho ý kiến về các dự án Luật Đăng ký bất động sản, Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm; Cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2009.

Về việc chủ trương thực hiện thí điểm bỏ HĐND cấp huyện, phường, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án của Chính phủ về thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND  huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã.

UBTV QH cũng sẽ nghe và thảo luận cho ý kiến các Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009; về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; về vấn đề quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng Cty nhà nước.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2009; và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá