DMCA.com Protection Status

Thảo luận cơ chế phòng chống chạy chức, chạy quyền

TPO - Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tình trạng “chạy chức, chạy quyền” theo hướng: không thể “chạy”, không dám “chạy”, không cần “chạy” và không muốn “chạy”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự hội nghị.
Sáng 19/1, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và đại diện các cơ quan, đơn vị…
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, toàn ngành Xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc.
Đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm, phức tạp, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm 2017. Nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn đánh giá thực trạng và có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
“Đề nghị các đồng chí tập trung và dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ”, ông Phạm Minh Chính đề nghị. Ông Chính cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng cần triển khai như thế nào nhằm vào trọng tâm gì cho thật sự có hiệu quả. Nhất là tạo bước đột phá trong việc thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XI, XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 18, số 19 của Hội nghị T.Ư 6 khóa XII về tinh giản bộ máy, biên chế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng