Thay đổi lịch trình phê chuẩn tân Phó Thủ tướng

TPO - Chương trình chính thức của kỳ họp thứ 6 được Quốc hội thông qua sáng 21/10 cho biết quy trình phê chuẩn nhân sự thay đổi cả về thời gian và thứ tự công việc.

Thay đổi lịch trình phê chuẩn tân Phó Thủ tướng

Thay đổi lịch trình phê chuẩn tân Phó Thủ tướng

> Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp, Luật đất đai
> Thủ tướng trình bày Báo cáo KT-XH

TPO - Chương trình chính thức của kỳ họp thứ 6 được Quốc hội thông qua sáng 21/10 cho biết quy trình phê chuẩn nhân sự thay đổi cả về thời gian và thứ tự công việc.

Lễ Khai mạc Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 6
Lễ Khai mạc Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 6. Ảnh: Ngọc Thanh.

Cụ thể, Quốc hội cũng phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng trước, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng sau.

Theo lịch trình, sáng 11/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và tờ trình về việc tăng số phó thủ tướng Chính phủ. Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về dung nói trên.

Sáng 12/11, việc bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và thông qua nghị quyết về việc tăng số phó thủ tướng được thực hiện. Sau đó, Thủ tướng đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ và tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Sáng 13/11 Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng Chính phủ trước. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam được tiến hành sau khi nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ phó thủ tướng đã được thông qua.

Theo lịch trình, sáng 13/11, Chính phủ sẽ có hai tân phó thủ tướng. Trong đó, ông Phạm Bình Minh vẫn sẽ kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi trở thành Phó thủ tướng.

Theo lịch sáng 14/ 11, Quốc hội cũng bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Vũ Đức Đam. Tuy nhiên hiện nay ứng viên cho chức vụ này chưa được tiết lộ.

N.C.KHANH

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng