Thay đổi thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Hoàng Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Phạm Gia Túc đã nhận công tác khác.

Hội đồng tiên lương quốc gia ra mắt vào tháng 8/2013.
Hội đồng tiên lương quốc gia ra mắt vào tháng 8/2013.

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896) và Hội đồng tiền lương quốc gia.

Cụ thể, theo Quyết định 1192/QĐ-TTg, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm thành viên Ban Chỉ đạo 896 kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 thay ông Lê Hồng Sơn.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng làm thành viên Ban Chỉ đạo 896 thay ông Trần Quang Quý.

Ban Chỉ đạo 896 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban. Đây là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, đặt nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Còn tại Quyết định 1191/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Phạm Gia Túc đã nhận công tác khác.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ phân tích tình hình kinh tế-xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng