Thay đổi ủy viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân

TPO - Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2012 tại Danh sách kèm theo Quyết định số 2095/QĐ-TTg ngày 28/12/2012.

Phong nghệ nhân - vẫn điệp khúc chờ

Cụ thể, tại quyết định số 501/QĐ-TTg, 22/03/2013 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký,  bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức danh Ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2012 thay ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, Thủ tướng ký quyết định Số: 2095/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” năm 2012.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng cấp Bộ, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng.

Thành viên Hội đồng không được xem xét, đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn để trình Chủ tịch nước tặng các danh hiệu nêu trên.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng