Thi đua thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức

TPO - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019
Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nề nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tổ chức thành viên của Khối chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong việc triển khai các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư như “Tổ 3 chủ động” của Hội Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa); phong trào “Sản xuất xanh, giữ gìn môi trường sạch” của Hội Nông dân Bắc Ninh hay cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN huyện Đông Anh (Hà Nội)...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị mỗi thành viên trong Khối tích cực hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở trong năm 2019,  từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với mỗi đoàn viên, hội viên trong hưởng ứng các phong trào thi đua.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên trong Khối tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mỗi đoàn viên, hội viên thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để không bị lợi dụng lôi kéo kích động, gây rối.

Ông Mẫn cũng lưu ý, các thành viên trong Khối cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao hơn, toàn diện hơn để hoạt động hiệu quả. "Chương trình phối hợp phải thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức, hướng về cơ sở để phát động tinh thần thi đua của mỗi gia đình, khu dân cư từ đó thiết thực hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Mẫn nói.

Bên cạnh đó, ông Mẫn đề nghị Khối tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm đối với công chức, viên chức, người lao động, tinh gọn hiệu quả; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh chương trình giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả, tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục hưởng ứng thực hiện chương trình hành động của MTTQ về công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng