Hà Nội:

Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

TPO - Năm 2017, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên.

Sở Nông nghiệp chưa sắp xếp, tinh giản biên chế

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI diễn ra ngày 15/1, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, trong năm 2017, TP Hà Nội được Trung ương đánh giá cao trong việc thực hiện Nghị quyết 39. Hà Nội đã sắp xếp 70 ban quản lý dự án thành 41 ban quản lý dự án. Việc tổ chức lại quỹ đầu tư, phát triển thành phố với những bước đi, cách làm đã tương đối bài bản, chặt chẽ, cơ bản không phát sinh khiếu kiện. Hiện nay, tổng biên chế, viên chức, sự nghiệp trên toàn thành phố do HĐND thành phố quyết định là 135.123 biên chế, hiện đã thực hiện 117.024 biên chế, như vậy thiếu so với nghị quyết của HĐND là 18.099 người.

Năm 2018, HĐND thành phố đã nghị quyết, quyết định 127.923 biên chế, giảm 5,3% so với năm 2017. Cơ bản, hiện nay thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu vị trí việc làm của các đơn vị công lập trên địa bàn thành phố, hiện chỉ một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện được sắp xếp việc làm do một số viên chức làm nhiệm vụ chuyên môn công chức.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, Ban Pháp chế đã tổ chức giám sát sâu về tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị. Hoàn thành sắp xếp lại tổ chức 22 sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm các biên chế lãnh đạo; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 551 biên chế công chức cấp sở, ngành; tinh giản 8.217 biên chế công chức…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoài Nam tiếp tục kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, như: các quỹ ngân sách để tạo điều kiện cho các đồng chí gần đến tuổi về hưu, hoặc vì sức khoẻ có thể về hưu trước thời hạn; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng đề án “Chính quyền đô thị”.

Kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

Báo cáo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh cho biết: Năm 2017, Thành ủy đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của UBKT Trung ương.

Cũng trong năm qua, Thành ủy đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó, điều động, luân chuyển 42 đồng chí; bổ sung cấp ủy 53 đồng chí. Toàn Đảng bộ thành phố cũng kết nạp 13.689 đảng viên mới, đạt 114,08% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là: Vẫn còn một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chưa kịp thời thông tin tình hình ở một số cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy còn yếu; chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức đảng còn hạn chế; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn yếu…

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, đặc biết các vấn đề như công tác cán bộ, xây dựng, đất đai...

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo phân công của Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn, lĩnh vực, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Trong đó có kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016-2020”, thời gian thực hiện trong quý 3/2018.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng