Thời cơ lịch sử cho sự phát triển đất nước

TP - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc khẳng định, gia nhập WTO chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội phát triển to lớn cho nước ta.

Ông Vũ Tiến Lộc.
Tuy nhiên, theo ông Lộc, cũng chính tại thời điểm này, chúng ta hiểu sâu sắc rằng một khi cơ hội bùng lên thì các điểm yếu, bất cập của nền kinh tế cũng sẽ bộc lộ rõ hơn bao giờ hết và trở thành sức cản cho đà phát triển đang được mở ra.

Sự non yếu của khu vực doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân khi đối diện với sức ép của  cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng đang bộc lộ rất rõ: yếu về thực lực tài chính, về công nghệ, non kém về kinh nghiệm và tri thức kinh doanh lại thiếu liên kết để tạo thành sức mạnh tổng thể.

Lực lượng doanh nghiệp Việt Nam tuy đông nhưng thiếu sức cạnh tranh, nhất là cạnh tranh quốc tế. Đây là vấn đề hệ trọng của nền kinh tế trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Cần nhanh chóng triển khai trên thực tế chương trình quốc gia về phát triển doanh nghiệp đã được ghi trong văn kiện Đại hội Đảng X, chú trọng nâng cao cả số lượng và chất lượng của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam vì doanh nghiệp là một trong lực lượng chủ công trong hội nhập.

Cải cách hành chính tiến triển chậm cản trở đến việc nâng cao hiệu lực bộ máy và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Câu hỏi bức xúc đối với toàn xã hội hiện nay là tại sao một nhiệm vụ luôn được chúng ta xác định là trọng tâm, là đột phá mà hàng chục năm nay lại được triển khai chậm trễ đến như vậy.

Gia nhập WTO thì làm gì để khởi động và đẩy mạnh hơn nữa quá trình này? Nếu không đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính thì không chỉ  hiệu quả hội nhập đạt thấp mà còn làm cho nền kinh tế và xã hội lỡ nhịp hội nhập và chúng ta bị mất đi cơ hội phát triển.

Cần tiếp tục mở ra những cuộc thảo luận, thiết kế mô hình, xây dựng lộ trình hành động và chỉ đạo thật quyết liệt và phù hợp với bối cảnh hiện nay để đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ này.

Cả thời cơ và thách thức gia nhập WTO đang tạo ra sự liên kết dân tộc đặc biệt mạnh mẽ. Sức liên kết này đang hướng tới sự đồng thuận và nhất trí cao của cả dân tộc trong nỗ lực đổi mới và hội nhập.

Điều đó tạo nên một thời cơ lịch sử to lớn cho sự phát triển của đất nước. Tận dụng cơ hội này là một trong những sứ mệnh lớn của cả hệ thống chính trị.

H.K lược ghi

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá