Thời gian giam tha nghĩ vụ quân sự có được tính đóng BHXH?

TP - Bạn đọc Nguyễn Văn Bình (Bình Phước) hỏi: Tôi tham gia bộ đội từ tháng 8/1985, đến tháng 4/1988 tôi xuất ngũ về địa phương. Năm 1994, tôi tham gia làm việc tại UBND xã với chức vụ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; tháng 5/2004 tôi làm Phó chủ tịch HĐND xã; năm 2012 thì làm Chủ tịch Hội nông dân xã tới nay. Xin hỏi như vậy, khoảng thời gian tham gia làm nghĩa vụ quân sự trước của tôi có được tính cộng dồn vào bảo hiểm xã hội cho tôi hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 4/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.
Đề nghị bạn cung cấp hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.6, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quốt định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và nộp cho cơ quan BHXH huyện để được xem xét, giải quyết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá